عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   کارمزد " اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری با دسته چك

9/8/1395

 

 

کارمزد " اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری با دسته چك
 

با سلام و احترام

     

            بازگشت به نامه شماره 5589/186/با مورخ 5/8/95 به استحضار می رساند کارمزد " اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری با دسته چك  " بشرح ذيل در سامانه سيميا پياده سازي شده و همزمان با افتتاح حساب اسناد مربوطه صادر خواهد شد .

 

عنوان

شرح

نحوه اخذ

توضيحات

اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری با دسته چك

مشتريان حقيقي

اتوماتيك

برداشت از حساب مشتري

مشتريان حقوقي

اتوماتيك

صدور سند با طرفيت صندوق

 

نكته مهم :

   مسئولين دفاتر و متصديان شعب دقت نمايند همزمان با افتتاح حساب جاري با دسته چك براي مشتريان حقوقي       مي بايست مبلغ كارمزد ( 50.000 ريال ) بصورت نقدي دريافت شود .بديهي است در صورت عدم دريافت مبلغ مذكور صندوقدار ذيربط در يايان روز با كسري صندوق مواجه خواهد شد.

تعداد بازديد از سايت: 30028 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©