نرخ جدید سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود تسهیلات اعطایی

19/4/1395

 

 

نرخ جدید سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود تسهیلات اعطایی
 

 

      ی                                     

                     ی ی Ԙیی ی ϻ                               

 

  : ی

: ی ی Ӂ ی ی ی ی یی

    ی 1033 6/4/95 ی ی یی ی ی Ӂ ی یی " ی ی Ӂ ی ی ی ی ی یی јی ی јی " ی 16/4/95 ی ی .

Ӂ :

ی

ی   ()

1

Ӂ ی ی ی

10

2

Ӂ ی ی ی- 3

12

3

Ӂ ی ی ی - 6

13

4

Ӂ ی ی ی - 9

14

5

Ӂ ی ی ی

15

 

1-    ی ی/ "ی Ӂ ی ی ی ی" :

1-2-  ی/ " Ӂ ی ی ی 3 "  ی ی ی ی ی 3 Ӂ 5/9 ی .

2-2-  ی/ " Ӂ ی ی ی 6 "  ی ی ی ی ی 3 Ӂ 5/9 3    5/11 ی .

3-2- ی/ " Ӂ ی ی ی 9 "  ی ی ی ی ی 3 Ӂ 5/9 3    5/11 Ӂ 5/12 ی .

4-2- ی/ " Ӂ ی ی ی"  ی ی ی ی ی 3 Ӂ 5/9 3    5/11 Ӂ 5/12 9 ی 5/13 ی .

2-   Ӂ ی ی ی :

ی Ӂ ی ی ی 000/000/50 ی 15% ی ی ی/ ی ی Ӂ ی И ی ی ی Ӂ 14% ی Ӂ 5/14% ی .

3-   ی 16/4/95 " Ӂ ی ی ی " ی   ی ی .

4-   ی Ӂ ی ی :

1-5- ی Ӂ ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی .

2-5- ی Ӂ 2 5 ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی . ی ی ی   ی ( ی ی) ی یی ʘی Ӂ ی.

3-5- ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی .

5-   ی یی јی ی јی   18% یی       ی .

: 156735
.