عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   قرارداد شركت آب و فاضلاب روستايي

6/4/1394

 

 

قرارداد شركت آب و فاضلاب روستايي
 

با سلام

     احتراما؛  با عنایت به قرارداد منعقده با شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ، بپیوست تصویر لیست روستاهای دفاتر تابعه و تعداد و مبلغ قبوض معوق هر روستا ( شعبه اردل 21 روستا و شعبه شهرکرد 34 روستا) و اصل قبوض روستاهای فوق حضورتان ارسال می گردد لازم است مطابق قرارداد منعقده مراحل ذیل انجام گردد:

1-    شعبه ناظر قبوض و لیست هر روستا را با اخذ رسید تحویل مسئول دفتر نماید.

2-     مسئول دفتر با رایزنی با مشترکین دارای بدهی ، وجوه قبوض را دریافت و از منوی پرداخت قبوض نسبت به پرداخت قبض اقدام نماید.

3-     مسئول دفتر موظف است جهت اخذ کارمزد قبوض وصول شده  از شرکت آبفار ، ته قبض های مربوط به بانک که دارای پرفراژ می باشد را به شعبه ناظر تحویل نماید.

4-     مطابق بند 5-3 قرارداد ، شعبه ناظر پس از بررسی ، در جدول جمع بندی عملکرد شعبه ، مطابق جدول ذیل عملکرد دفاتر تابعه را به انضمام قبوض وصول شده اعلام نماید . تا پس از اخذ کارمزد از شرکت آبفار حق السهم دفاتر پرداخت گردد.

ردیف

نام شعبه ناظر

نام شهرستان

نام روستا

تعداد قبض وصول شده

مبلغ وصول شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتنی است مطابق قرارداد 15 درصد از مبلغ هر قبض بعنوان کارمزد بانک اخذ می گردد و به نسبت شصت به چهل تقسیم می گردد. ( بعنوان مثال کارمزد یک قبض یک میلیون ريالی برای دفتر نود هزار ريال می باشد).

تعداد بازديد از سايت: 30449 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©