عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   مدارك لازم جهت انعقاد قرار داد دفاتر خدمات بانکی

15/2/1394

 

 

مدارك لازم جهت انعقاد قرار داد دفاتر خدمات بانکی
 

توجه ارائه مدارك ذيل  جهت انعقاد قرار داد منوط به هماهنگي به دايره خدمات بانكي   ميباشد .

مدارك لازم جهت انعقاد  قرار داد

1- اصل و كپي مدارك متقاضي  (كليه صفحات  شناسنامه  و كارت ملي ، پايان خدمت ( براي اقايان )،مدرك تحصيلي ،نامه از دهياري يا شوراي محل مبني بر معرفي و حسن شهرت )

2-  تصوير  مدرك اموزش كامپيوتر ICDL   يا توانايي كار با نرم افزار ها

3- چهار قطعه عكس

4- مدارك دو نفر كارمند رسمي دولت شامل  اصل و كپي مدارك ( شناسنامه  و كارت ملي ، اخرين حكم كارگزيني ،  اخرين فيش حقوقي )

5- سفته دويست  و پنجاه ميليون ريال

6- چك دويست و پنجاه ميليون ريال

7- يك فقره برگ سپرده بلند مدت  نزد پست بانك بمبلغ بيست ميليون ريال

8- تعهد نامه محضري:   پيش نويس مربوطه  تحويل شعبه ناظر گرديده است و متقاضي ميبايست بهمراه يك نفر از كارمند رسمي دولت  نسبت به تنظيم سند مربوطه در دفتر خانه اقدام نمايد

9- كليه تصاوير  مدارك ميبايست نزد شعبه ناظر ممهور بمهر كپي  اصل توسط شعبه  گردند و سفته و چك نزد شعب تكميل گردند و نامه اي از شعب ناظر مبني بر اينكه سفته و چك نزد شعبه تكميل گرديده است .

10- مدارك نيروي جايگزين : كليه صفحات  شناسنامه  و كارت ملي ، پايان خدمت ، اخرين مدرك تحصيلي

تعداد بازديد از سايت: 30389 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©