عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   جشنواره افتتاح حساب ويژه دفاتر خدمات بانكي

30/1/1394

 

 

جشنواره افتتاح حساب ويژه دفاتر خدمات بانكي
 

باهدف ترويج فرهنگ پس انداز ، پست بانك استان  اقدام به برگزاري جشنواره افتتاح حساب ويژه دفاتر خدمات بانكي ازيكم ارديبهشت ماه لغايت سي و يكم مرداد  ماه  اقدام نموده است ،  در اين طرح كارگزاران دفاتر خدمات بانكي كه در بازه زماني مذكور ( چهار  ماهه ) بيشترين منابع را جذب نمايند برابر جدول ارائه شده ، با اهدا جوايز از مسئولين  دفاتر منتخب تقدير ميگردد.

رديف

افزايش منابع در دوره چهار ماهه بميزان

نوع جايزه

1-

از مبلغ ده ميليارد ريال  به بالا  

پاداش نقدي( يكعددسكه بهار ازادي   + وام خريد خودرو هفتاد ميليون ريالي )

2-

از پنج ميليارد ريال  به بالا

پاداش نقدي( يكعددربع  سكه بهار ازادي   + وام خريد خودرو هفتاد ميليون ريالي )

3-

از سه ميليارد ريال به بالا  

پاداش نقدي( كارت هديه يك ميليون ريالي    + پنجاه ميليون ريال وام فروش اقساطي)

 

 

تعداد بازديد از سايت: 30012 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©