عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   مدارك لازم جهت افتتاح حساب دهياري

4/10/1393

 

 

مدارك لازم جهت افتتاح حساب دهياري
 

قابل توجه مسئولين محترم دفاتر خدمات بانكي روستايي

سلام عليكم

  از آنجائيكه دهياري ها  توسط اعضا شوراي اسلامي تعيين ميشوند ، لذا با هماهنگي شورا ميتوانند وفق مقررات مربوطه با ارائه مدارك مشروحه ذيل نسب به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري به نام دهياري ها  اقدام نمايند :  

1- صورتجلسه شورا مبني بر تعيين دهيار كه به تائيد شوراي روستا رسيده و ممهور به مهر شورا شده باشد.

2- صورتجلسه تعيين ذيحساب (پيشنهاد شده توسط دهيار ) كه به تائيد شورا رسيده باشد.

3- تقاضاي افتتاح حساب با امضاي دهيار و ممهور به مهر دهياري

4- معرفي نمونه امضا به همراه تصوير شناسنامه / كارت ملي دهيار و ذيحساب تعيين شده

          تبصره : تصوير شناسنامه / كارت ملي صاحبان امضاي مجاز مي بايست پس از تطبيق با اصل شناسنامه / كارت ملي به مهر " كپي برابر اصل است " ممهور گردد.

1-4- اعتبار امضاها و مدارك فوق الذكر تا پايان مدت ماموريت دهيار مي باشد و با پايان مدت ماموريت ، برداشت از حساب موكول به تعيين مجدد دهيار و ذيحساب و تائيد مراتب از سوي شوراي روستا مي باشد.

2-4- به موجب ماده 18 اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها مصوب 21/11/80 هيات محترم وزيران اسناد و اوراق تعهدآور حسابهاي بانكي دهياريها با امضاي مشترك دهيار و مسئول مالي دهياري (ذيحساب) انجام مي شود.

3-4در صورت فوت هر يك از صاحبان امضاي معرفي شده ، وراث آنان هيچ حقي نسبت به حساب دهياري نخواهند داشت.

5-4 حكم دهيار توسط بخشداري / فرمانداري صادر مي گردد و عزل وي با اكثريت آراي اعضاي شورا صورت مي پذيرد.

5-4 مدت ماموريت دهيار از زمان صدور حكم به مدت 4 سال مي باشد و انتخاب مجدد وي توسط شورا بلامانع است.

تعداد بازديد از سايت: 30020 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©