عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   قابل توجه كليه دفاتر خدمات بانكي شهري

10/9/1392

 

 

قابل توجه كليه دفاتر خدمات بانكي شهري
 

سلام

احتراما" در خصوص دريافت قبوض از طريق درگاه ساير  بانكها   به اطلاع  ميرساند :

1- كليه قبوضي كه از درگاههاي پست بانك اخذ و مهر دفتر را داشته باشد اين بانك پاسخگو ميباشد و در صورت پرداخت از طريق ساير درگاهها و تخلف دفتر در خصوص درج مهر پست بانك بر روي آنها،  اين بانك  پاسخگو نبوده و مراتب جهت بررسي به  دبير خانه كارگروه دفاتر پيشخوان دولت  جهت بررسي اعلام ميگردد .

2- با توجه به انجام درجه بندي دفاتر ، يكي از شاخص هاي مهم در اين خصوص ارائه خدمات و درآمد حاصل از آن ميباشد لذا هر چقدر كه دفتر داراي منابع باشد و ليكن درآمد خدمات نداشته باشد يا پائين باشد در سطح درجه 3و 2 خواهد ماند و نميتواند به درجه 1 ارتقا يابد و از سيستمهاي انگيزشي ارتقا عملكرد كه در بخشنامه درجه بندي دفاتر ابلاغ شده است محروم خواهد شد .

3- در صورت دريافت حضوري قبوض 40 % كارمزد دريافتي بر اساس  قرار داد هاي استاني به دفاتر پرداخت خواهد شد در صورت دريافت غير حضوري شايد مبلغ كارمزد  كمتر باشد و ليكن ضريب اهميت آن در امتياز درجه بندي دفاتر بسيار بالا بوده و باعث ارتقا درجه آنان و برخورداري از مزاياي انگيزشي و ارائه سرويسهاي جديدرا در پي  خواهد داشت  .

تعداد بازديد از سايت: 30019 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©