عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   تشويق پذيرندگان دستگاه pos

9/5/1392

 

 

تشويق پذيرندگان دستگاه pos
 

توسعه درگاه هاي الكترونيك POS

   جهت تشويق پذيرندگان  ، پايانه هاي فروشگاهي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه مقرر گرديد يكي از گزينه هاي مشروحه ذيل براي پذيرندگان دستگاه هاي پوز متعلق به پست بانك يا شركتهاي طرف قرارداد انتخاب و اقدام گردد.

1-    پرداخت تسهيلات در قالب مشاركت تدريجي به پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي بر اساس دو برابر ميانگين موجودي سه ماهه در گردش حساب متصل به دستگاه تا سقف يكصدو پنجاه ميليون ريال به متقاضيان بر اساس سياستها و ضوابط اعتباري ابلاغي انجام پذيرد.

2-   پرداخت تسهيلات در قالب مشاركت تدريجي به پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي بر اساس سه برابر ميانگين موجودي شش ماهه در گردش حساب متصل به دستگاه تا سقف يك ميليارد ريال به متقاضيان بر اساس سياستها و ضوابط اعتباري ابلاغي انجام پذيرد.

تعداد بازديد از سايت: 30408 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©