عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   اخذ جرائم نگهداري وجوه

17/2/1392

 

 

اخذ جرائم نگهداري وجوه
 

اخذ جرائم نگهداري وجوه  از كارگزاران دفاتر خدمات بانكي

برابر بخشنامه شماره 1/1113/005/ب مورخ 1390/12/23 اداره کل دفاتر خدمات بانکی و امور مالی نظر به اینکه به استناد مفاد تبصره شماره 2از بند 3-4 (تعهدات کارگزار) قرارداد فیمابین بانک با دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی)

««چنانچه کارگزار بیش از سقف مجاز نقدینگی،در صندوق وجوه نقد و اوراق بهادار را نگهداری نماید روزانه به میزان 1%وجوه مازاد نگهداری شده مشمول خسارت تاخیر گردیده و از کارگزار دریافت می گردد و در صورت عدم پرداخت از تضامین ماخوذه جبران خواهد شد .و کارگزار ضمن ایفای اصل تعهدات و خسارات وارده ، حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید»»

لذا شعب ناظر می بایست در صورت بروز هر گونه بی ترتیبی در این خصوص نسبت به محاسبه و اخذ جریمه متعلقه اقدام نموده و اسناد حسابداری لازم را صادر نمایند.

بعنوان مثال :

جریمه نگهداری 10000000ریال در مدت 10روز بصورت ذیل محاسبه می گردد:

 10000000 * 1%= 100000ریال

 100000 * 10 =1000000 ریال 

تعداد بازديد از سايت: 30023 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©