عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   دستورالعمل بانك مركزي جهت حسابهاي قرض الحسنه

25/11/1390

 

 

دستورالعمل بانك مركزي جهت حسابهاي قرض الحسنه
 

قابل توجه كليه دفاتر خدمات بانكي
با سلام
   احتراما" در راستاي اجراي نامه شماره 261527 / 90 م مورخه 3/11/90 معاونت محترم بانك مركزي مبني بر غير مجاز بودن انجام هرگونه عمليات قرض الحسنه پس انداز خارج از چارچوب صندوق هاي قرض الحسنه ، لازم است تا شروع فعاليت صندوق قرض الحسنه بانك براي مشتريان متقاضي ، حساب سپرده قرض الحسنه جاري صرفا" با كارت (بدون دسته چك ) افتتاح شود
 
مديريت شعب پست بانك استان

تعداد بازديد از سايت: 30027 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©