عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   سو ء استفاده از دفاتر خدمات بانكي

18/8/1390

 

 

سو ء استفاده از دفاتر خدمات بانكي
 

با سلام :
با عنايت به گزارشهاي واصله مبني بر اينكه گروهي از افراد سود جو و فرصت طلب  با معرفي خود بعنوان نمايندگان واحد هاي ستادي بانك به برخي دفاتر خدمات بانكي مراجعه و از كارگزاران در خواست كد كاربري نموده و متعاقبا" عمليات بانكي صوري و بدون منشادر سامانه بانكي ثبت نموده اند لذا ضروري است ممنوعيت ارائه كد مذكور مذكور به همكاران مجددا" ياد آوري ميگردد . بديهي است درر صورت بروز هرگونه تخلف  در اين ارتباط كاربر پلسخگو بوده و ملزم به تامين خسارت وارده ميباشد .

تعداد بازديد از سايت: 30406 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©