عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   انتخاب نمايندگان دفاتر خدمات بانكي استان

10/8/1390

 

 

انتخاب نمايندگان دفاتر خدمات بانكي استان
 

با سلام

اقايان صدري و نعمتي بعنوان نمايندگان شهركرد ، اقاي اسكندري نماينده بروجن ، اقاي رحماني نماينده لردگان توسط كارگزاران محترم انتخاب شدند ضمن تبريك به نمايندگان اين شهرستانها از كارگزاران محترم شهرستانهاي  اردل و فارسان درخواست ميگردد در اسرع وقت نسبت به معرفي نمايندگان  اقدام نمايند و  تصوير صورتجلسه انتخابات را به دايره خدمات بانكي ارسال نمايند.

تعداد بازديد از سايت: 30439 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©