عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   كسب رتبه اول فراخوان

13/2/1390

 

 

كسب رتبه اول فراخوان
 

        طبق فراخوان انجام شده در سایت پست بانک از تمامی موسسات، شرکتها، سازمانهای خصوصی و دولتی و اشخاص فعال در زمینه های عرضه نرم افزار و تجهیزات بانکداری الکترونیک وهمچنین ارائه خدمات و توانمندیها دعوت به مشارکت و تعامل بعمل آمد و در پایان ازبین 515 نفر مراجعه کننده به وب سایت بانک، شرکت ققنوس ایلسا با محوریت پیاده سازی پرداختهای الکترونیکی بین المللی کارت و شرکتCore banking    در زمینه بانکداریالکترونیک و همچنین خانم افسانه فيروزي بروجني (مسئول دفتر خدمات بانكي شهري شهرداري بروجن)با ارائه طرح توسعه خدمات الکترونیکی ازطریق دفاتر خدمات بانکی، پس از داوری و ارزیابی پرسشنامه های تخصصی مالی – بانکی تکمیلی آنان طبق معیارهای تعیین شده بعنوان نفرات و طرح های برتر انتخاب شدند که در27 اردیبهشت ماه ، روزبرپائی جشنواره به همراه برندگان سایر بخش های مربوطه از آنان تقدیر و تشکر بعمل می آید.
.ضمن تبريك اين موفقيت براي ايشان آرزوي موفقيت مي نماييم

تعداد بازديد از سايت: 37322 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©